Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on New Organics Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisteriinipitäjä

New Organics Oy
Äyritie 8 A

01510 Vantaa

Y-tunnus: 2521920-1

2. Rekisteristä vastaava henkilö

New Organics Oy,

Piritta Vaarna puh. 010 322 3681

3. Rekisterin nimi

New Organics Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja asiakkuuteen ja asiakkuuteen verrattavissa olevaan muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan toimen hoitamiseen, ohjaukseen, kehittämiseen ja käsittelyyn, mukaan lukien asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Tietoa eitetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  1. Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: etu- ja yhteystiedot, katuosoite, hätä, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
  2. Mahdollinen suostumus lähettää suoramarkkinointia.
  3. Tiedot asiakkaiden tilauksista ja toimituksista.
  4. Palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnisteet.

6. Säänönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, kuten verkkokaupan tilauksen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n tietäen

Rekisterin tietoja ei luovuteta New Organics Oy:n ilmaiseksi tai sen yhteistyökumppanin omaan käyttöön, paitsi lasku tai perintään yhteydessä asioissa sekä velvoittaessa.

Tietoa ei unionin alueen tai Euroopan talousalueen valinnasta, ellei se ole mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen mukaisia ​​tai tietojen käsittelyn toteuttamisen siirtämistä koskevia tietoja, jotka koskevat henkilötietolainsäädäntöä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien ohjausta tiedot suojataan jatkuvasti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä muuttaa siitä, että muistaja tietoja palvelimien käyttöoikeuksista ja henkilöturvallisuuden turvallisuuden kriittisiä muokkauksista luottamuksellisesti ja vain heidän työntekijöiden toimesta, työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidy henkilötietolain mukaisen oikeuden tarkastaa, mitä häntä tarkastaa henkilötietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitaa henkilölle ja sen jälkeen kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilösti rekisterinpitäjän luona. Rekisteriinipitäjä voi mahdollisesti pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot tarpeiden rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta voimassa olevan määräajan päätyttyä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.